Merelähedaste betoonpindade kaitsmine

Asukoht mere ääres või selle lähedal seab betoonrajatistele täiendavad tingimused nii projekteerimisel, ehitamisel kui hoolduses. Tulenevalt sellest, et mereõhk on soolasem ja niiskem, mõjutab see betooni omadusi nii väljas kui sees negatiivsemalt kui kuivem õhk merest eemal. Sellest tulenevalt tuleb tagada antud asjaolusid arvestav hooldus. Soolase vee, niiskuse ja sulamis-külmumistsüklite mõjust lagunenud sadamakai on üks tüüpnäiteid ebanormaalselt vara remonti nõudvast objektist. Neid protsesse on võimalik märkimisväärselt pidurdada teostades õiged töötlused ja hoolduse rajatise valmimise järgselt ja edaspidi. 


Võtke ühendust, et saada hinnang oma hallatavale objektile.